ViKing(光颉)镭切贴片电阻

精度:0~-10%,0~-20%,0~-30%,阻值1Ω~9.76Ω,10Ω~1MΩ
 
联系方式:15801029114   QQ:1123149114  Emal:1123149114@qq.com
|
|
|
|
|
|
 
产品搜索
 
产品型号列表:
序号   产品名称 品牌 产品型号 规格 包装数
1 RT-02NL6----1R
镭切电阻
Viking RT-02NL6----1R 0402-0~-10%-1/16w-1Ω 10000
2 RT-02NL6---1R1
镭切电阻
Viking RT-02NL6---1R1 0402-0~-10%-1/16w-1.1Ω 10000
3 RT-02NL6---1R2
镭切电阻
Viking RT-02NL6---1R2 0402-0~-10%-1/16w-1.2Ω 10000
4 RT-02NL6---1R3
镭切电阻
Viking RT-02NL6---1R3 0402-0~-10%-1/16w-1.3Ω 10000
5 RT-02NL6---1R5
镭切电阻
Viking RT-02NL6---1R5 0402-0~-10%-1/16w-1.5Ω 10000
6 RT-02NL6---1R6
镭切电阻
Viking RT-02NL6---1R6 0402-0~-10%-1/16w-1.6Ω 10000
7 RT-02NL6---1R8
镭切电阻
Viking RT-02NL6---1R8 0402-0~-10%-1/16w-1.8Ω 10000
8 RT-02NL6----2R
镭切电阻
Viking RT-02NL6----2R 0402-0~-10%-1/16w-2Ω 10000
9 RT-02NL6---2R2
镭切电阻
Viking RT-02NL6---2R2 0402-0~-10%-1/16w-2.2Ω 10000
10 RT-02NL6---2R4
镭切电阻
Viking RT-02NL6---2R4 0402-0~-10%-1/16w-2.4Ω 10000
11 RT-02NL6---2R7
镭切电阻
Viking RT-02NL6---2R7 0402-0~-10%-1/16w-2.7Ω 10000
12 RT-02NL6----3R
镭切电阻
Viking RT-02NL6----3R 0402-0~-10%-1/16w-3Ω 10000
13 RT-02NL6---3R3
镭切电阻
Viking RT-02NL6---3R3 0402-0~-10%-1/16w-3.3Ω 10000
14 RT-02NL6---3R6
镭切电阻
Viking RT-02NL6---3R6 0402-0~-10%-1/16w-3.6Ω 10000
15 RT-02NL6---3R9
镭切电阻
Viking RT-02NL6---3R9 0402-0~-10%-1/16w-3.9Ω 10000

总计  3543  条    共  237  页    第 1 页     首页  上一页  下一页  尾页 
友情连接: 医院一体化污水处理  中贝网  沧州氢氧化钙厂家  激光测距传感器 
热线电话: 15801029114 QQ:1123149114 Emal:1123149114@qq.com
COPYRIGHT@2003-2021 cert.5ccic.com 京ICP备11040779号-6
运行时间:236.328毫秒